Jezupol

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Jezupols uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Arabiskt Fullblod-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 12st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 5st

Aktivt på följande platser

Koppling till personer

Jezupols hästar

Dessa hästar finns kopplade till Jezupol i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll