Wallentin Nydahl

Född 9/5 1889 i Skänninge.

Lantbrukare. Ombud för Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen.
Ordförande i kommunalstämman, kommunnämnden, hälsovårdsnämnden och kommunfullmäktige. Ledamot av fattigvårdsstyrelsen, kyrkorådet och pastoratkyrkorådet. Boställsvärd, kyrkovärd, ordförande i Vallerstads hushållningskrets, revisor i Bobergs härads vägkassa. Ledamot av Bobergs härads kommunförbund, ledamot av Fornåsa m.fl. socknars polisdistrikt.

Administreras av Mia

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Wallentin Nydahls uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 14st

Svensk Ardenner-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 4st

Aktiv på följande platser

Wallentin Nydahls hästar

Dessa hästar finns kopplade till Wallentin Nydahl i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll