Nils Håkansson

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Nils Håkanssons uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 9st
  • Varav utmärkande:
    • Statens förärvningspremie: 1st

Aktiv på följande platser

Nils Håkanssons hästar

Dessa hästar finns kopplade till Nils Håkansson i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll