Kapten Fale Burman

Kapten Fale Faleson Burman tävlade i olika slag av ridsportstävlingar. Han var ledamot av Domarenämnden inom Stockholms Travsällskap sedan 1935 och suppleant inom Svenska Travsportens Överdomstol.

Administreras av Mia

Aktiv på följande platser

Kapten Fale Burmans hästar

Dessa hästar finns kopplade till Kapten Fale Burman i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll