Robert Staaf

Född 29/6 1880 i Örberga.

Lantbrukare. Ordförande i Örberga och Nässja skoldistrikt och pensionsnämnden. Vice ordförande i kommunstämman, godeman vid lantmäteriförrättningar. Ledamot av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen.

Administreras av Mia

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Robert Staafs uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Svensk Ardenner-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 2st

Aktiv på följande platser

Robert Staafs hästar

Dessa hästar finns kopplade till Robert Staaf i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll