Elis Jonsson

Aka: Karl Elis Jonsson

Född 1/7 1905 i Häradshammar.

Lantbrukare.

Administreras av Mia

Aktiv på följande platser

Elis Jonssons hästar

Dessa hästar finns kopplade till Elis Jonsson i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll