Ulrik Johansson

Född 21/9 1888 i Nottebäcks socken.

Lantbrukare. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Vice ordförande i skolrådet. Kommunal-, kyrko- och skolrevisor. Revisor i arbetslöshetskommittén. Vice ordförande i pensionsnämnden. Ledamot av taxeringsnämnden. Styrelseledamot och sekreterare i RLF:s lokalavdelning. Revisor i Östgöta Äggförening.

Administreras av Mia

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Ulrik Johanssons uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Svensk Ardenner-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 1st

Aktiv på följande platser

Ulrik Johanssons hästar

Dessa hästar finns kopplade till Ulrik Johansson i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll