Karl August Andersson

Född 22/8 1869. Lantbrukare pw Skorteby Herrgård, kyrkovärd, vice ordförande i fattigvårdsstyrelsen och lokala brandstodsföreningen och i ledningen av hästuttagningsnämnden i Viby socken.

Administreras av Mia

Aktiv på följande platser

Karl August Anderssons hästar

Dessa hästar finns kopplade till Karl August Andersson i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll