Ludvig Theodor Pettersson

Född 21/6 1859 i Västra Stenby. Medlem av hushållningssällskapet. Arrenderade Karlstads Storgård.

Administreras av Mia

Ludvig Theodor Petterssons hästar

Dessa hästar finns kopplade till Ludvig Theodor Pettersson i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll