Oskar David Vilhelm Gustafsson

Född 4/8 1903 i Östra Hargs socken. Lantbrukare. Styrelseledamot i JUFS lokalavdelning, suppleant i vägnämnden och ledamot av hästuttagningsnämnden.

Administreras av Mia

Aktiv på följande platser

Oskar David Vilhelm Gustafssons hästar

Dessa hästar finns kopplade till Oskar David Vilhelm Gustafsson i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll