Oscar Tornegård

Aka: Oscar Andersson

Född 24/5 1889, död 25/11 1960.

Lantbrukare och politiker i Bondeförbundet.

Administreras av Mia

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Oscar Tornegårds uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 43st
  • Varav utmärkande:
    • Diplom: 1st
    • Statens förärvningspremie: 4st

Oscar Tornegårds hästar

Dessa hästar finns kopplade till Oscar Tornegård i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll