Albert Lindström

Förordnad ledamot för stuteriöverstyrelsen från 1904, tillförordnad chef för densamma från 1916.

Tog över Trystorps egendom från sin far, 5380 hekar stort. Belönades med allmänna svenska lantbruksmötets lilla (1891) och den stora (1901) guldmedalj. Hans varmblodsaveln sågs som en av landets mest framgångrika.

Väckte liv i Örebro läns varmblodsavel genom att verka för att en ny fullblodshingst skulle tas in i länet. Det fanns visst motstånd mot detta efter att man haft dåliga erfarenheter hingsten Spangle. Genom att Alberts ekonomiska bidrag hade 1902 inte mindre än tre fullblodshingstar tjänstgjort på Trystorp. Han var också aktiv inom "Föreningen till hästafvelns förbättrande inom Örebro län".

Flyttade till Östergötland 1908 då han i samarbete med G. Andersson i Kolstad och O. Lundqvist på Bona köpte in den förfallna fideikommissegendomen Ljung från Helene von Mecklenburg. Egendomen delades upp och Albert tog över huvudgården Ljung samt utgårdarna Nyggle, Stala postgård och Norrby.

Invald i lantbruksakademien 1902. Ledamot i Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, och ordförande i Örebro hushållningsgille.

Administreras av Mia

Aktiv på följande platser

Albert Lindströms hästar

Dessa hästar finns kopplade till Albert Lindström i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll