Gösta Coyet

Född 5/8 1853 i Ekeby socken, Örebro län. Död 1924.

Godsägare och hovmarskalk med agronomexamen från Ultuna 1876. Ägare Torups slott. Gift med friherrinnan Henriette (Cederström) som efter makens död gjorde Torups slott till ett kulturcentrum och blev benämnd "Skånes okrönta drottning".

Ordförande i lokalförvaltningen av Staffanstorps och Klågerups sockerfabriker. Vice ordförande i Malö-Genarps Järnvägs AB. Ordförande i Bara landskommuns kommunalstämma.

Administreras av Mia

Aktiv på följande platser

Gösta Coyets hästar

Dessa hästar finns kopplade till Gösta Coyet i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll