Jules Stjernblad

Aka: Julius Edvard Stjernblad, Greve Jules Stjernblad

Född 4/12 1813 i Helsingborg, död 14/6 1886 i Balkåkra.

Ryttmästare, greve, godsägare, riksdagsman, bankman. Ledamot i Skånska privatbanken och Skånes enskilda bank, ledamot i Skånska hypoteksföreningen, Malmöhus läns landsting, Skandinaviska kredit AB, Ystad-Eslövs järnvägs AB och Malmö-Ystads järnvägs AB. Ordförande i Kockums Mekaniska verkstads AB.

Jobbade som kontorist i Hamburg då han dragit på sig stora spelskulder, men gifte sig rikt med en förmögen grosshandlares dotter vilket tog honom ur knipan.

Arrenderade Marsvinsholm i Balkåkra från 1948 som han sedan köpte 1955 med hustruns arv och rustade upp.

Administreras av Mia

Aktiv på följande platser

Jules Stjernblads hästar

Dessa hästar finns kopplade till Jules Stjernblad i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll