Prins R. D. Sanguszko

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Prins R. D. Sanguszkos uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Arabiskt Fullblod-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 4st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 2st

Malopolski-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 1st

Polsk Angloarab-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 1st
  • Varav utmärkande:
    • Hingstar i avel: 1st

Aktiv på följande platser

Prins R. D. Sanguszkos hästar

Dessa hästar finns kopplade till Prins R. D. Sanguszko i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll