Nadine Peter-Fehmel

----*----

Om uppfödningen

Här är en kort sammanställning om Nadine Peter-Fehmels uppfödningar som finns inlagda i Hästkatalogen.

Holsteiner-uppfödningar

  • Antal uppfödningar: 1st

Nadine Peter-Fehmels hästar

Dessa hästar finns kopplade till Nadine Peter-Fehmel i Hästkatalogen.

IdHästKönFöddRasFarMorTävlUtmPlatsBildRoll