Welshponny (sekt B)

Rasutveckling

Här har jag ritat upp lite statistik för rasen Welshponny (sekt B) i Hästkatalogen. Eftersom katalogen inte är ett komplett register över alla hästar inom rasen får man tolka den med försiktighet.

----*----

Hästar per år

Denna graf visar hur många hästar i Hästkatalogen inom rasen som fötts per år.

Mankhöjd

Denna graf visar hur mankhöjden förändrats inom rasen. De lodräta linjerna visar spannet mellan den största och minsta hästen för varje årtionde.

Bålvidd

Denna graf visar hur bålvidden förändrats inom rasen. De lodräta linjerna visar spannet mellan hästen med det största och minsta omfånget för varje årtionde.

Skenomfång

Denna graf visar hur skenomfånget förändrats inom rasen. De lodräta linjerna visar spannet mellan hästen med det största och minsta omfånget för varje årtionde.

Färger

Denna graf visar hur de sex vanligaste färgerna förändrats inom rasen.

Fullblodsandel

Denna graf visar hur den genomsnittliga kända fullblodsandelen inom rasen har förändrats över tid.

Rasinblandning, hingstar

Denna graf visar hur inkorsningen av raser från hingstsidan har varierat för de sex raser som haft störst påverkan på Welshponny (sekt B).

Rasinblandning, ston

Denna graf visar hur inkorsningen av raser från stosidan har varierat för de sex raser som haft störst påverkan på Welshponny (sekt B).