Sökning

Närmsta gemensamma förfäder

Är mina och grannens hästar släkt? Hur närbesläktade är de här båda hingstarna? Ta reda på det genom att söka efter minsta gemensama förfäder i hästarnas första åtta led här.

Häst 1

Häst 2