Rasstambok för ädla hästar i Skåne

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Korta fakta om stamboken

  • Land: Sverige
  • Förkortning: RÄSK
  • Ston? ja
  • Hingstar? ja
  • Registerstart år: 1914
  • Registerslut år: 1935

Hästar intagna i stamboksregistret

IdStamboksnrNamnFöddFarTävlingUtmRasBild