Holländsk Stambok för Gelderländare

Gelderländare

Korta fakta om stamboken

  • Land: Nederländerna
  • Förkortning: NSTg
  • Ston? ja
  • Hingstar? ja

Hästar intagna i stamboksregistret

IdStamboksnrNamnFöddFarTävlingUtmRasBild