Alla färganlag

Genetiska anlag - lista alleler

Det här är en lista av de färganlag som finns upplagda i hästkatalogen i dagsläget. Kartläggningen av hästens arvsmassa och verifiering av olika anlag tuffar på, vilket innebär att alleler kan läggas till, tas bort, döpas om eller på andra sätt förändras med tiden allt eftersom.

Det här med genetiska anlag är jättespännande. Det pågår forskning hela tiden och det finns många teorier och hypoteser utöver de faktiska anlag som man kunnat verifiera.

I Hästkatalogen har jag försökt skissa upp de verifierade anlagen samt några av de overifierade anlagen som man tror finns och hur de hänger ihop med de färger som vi ser på hästarna. Några av anlagen räknas ut automatiskt utifrån vilka färger som är angivna på hästen, föräldrar och avkommor. Det kan bli fel ibland. Ibland för att hästar är registrerade med fel färg, men också ibland för att hästen är registrerad med fel föräldrar, som i till exempel fallet med holsteinerhingsten Capitano, vars färganlag skvallrar om att den hingst som registrerats i stamböckerna inte kan vara hans riktiga far.

Färganlag i Hästkatalogen

Här är en lista på alla alleler som finns i hästkatalogen just nu.

IdLocusFörkNamnGruppBeskrivningDominantAktiv

Vill du veta mer?

Det finns massor med information om färggenetik på nätet. En trevlig svensk sida där du kan lära dig mer om hur färganlag fungerar är Hästfärger.se. Jag rekommenderar också gärna boken "Hästens färger" av Bo Furugren.