Svårklass-stammar

Hingstar i svårklasshästars stamtavlor

Visa bara svårklasshästar som:
Det här är de hingstar som förekommer mest frekvent någonstans i de första fyra leden i stamtavlan på de hästar som har registrerade svårklassresultat här i Hästkatalogen. Eftersom det finns en betydligt större andel svenska varmblod än andra raser i katalogen visar statistiken övervägande stammar på svårklasshästar med svensk anknytning.

Antal svårhästar anger antalet hästar som har svårklassplaceringar registrerade i Hästkatalogen och som har hingsten i sin stamtavla.

Genomsn. andel är ett uträknat snitt på hur stor andel hingsten utgör i sina svårklassavkommors stamtavla. Ju lägre andel desto längre bak i stammen återfinns hingsten.

Hingstar i svårklass-stammar

IdAntal svårhästarGenomsn. andelHingstFöddRasFarMorfarBildHingstlinje