Berkox  GSB 438

Arabiskt Fullblod gb

Dessa är avkommorna till Berk som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1911. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor födda år 1911

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser