Berkox  GSB 438

Arabiskt Fullblod gb

  • 0%
  • 13.5%
  • 73.3%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Berk's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Berk's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Bukraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1896
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Seyalox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Ahmarox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1890
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Sobhaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1879
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Bozraox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1881
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
14.06% 4 4:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
12.5% 1 3:e led Pharaohox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1876
12.5% 1 3:e led Selma Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Basiliskox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1891
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
12.5% 1 3:e led Yamama IIIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Yemameh
f.1872
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Wazirox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Queen Of Sheebaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1901
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Azrekox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1881
9.38% 2 4:e led Ghaziehox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1850
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.03% 4 5:e led Barqox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Barak
7.03% 4 5:e led Sununahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Sanuna, Snunah
f.1830
6.25% 1 4:e led Sheikh Mashlabox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Harkanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Harhan
6.25% 1 4:e led Yamama IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Bint Ghazieh
f.1858
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Saqlawiyah-Jidraniyahox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Azizaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Shueymanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Sheeyman Al Sean, Shuwayman
f.1854
4.69% 2 5:e led Yamamaox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1845
4.69% 2 5:e led Obeyniox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.52% 4 6:e led Awdahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Awdah Al Sharka
3.52% 4 6:e led Shurox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Shurr
3.13% 1 5:e led Samhan Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Shueymaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1850
3.13% 1 5:e led Harkaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Harua, Usaymah
3.13% 1 5:e led Bint Faras Naqadanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1865
3.13% 1 5:e led Jerboaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Jerbou, Jeroba I
2.34% 2 6:e led Al-'Arajox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
2.34% 2 6:e led Mahyubiox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1835
2.34% 2 6:e led Ghazala Ash Kharkaox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Salimahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Faras Naqadanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Gharranox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Udayhaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Sa'adox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Quimizox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Hajlahox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Dahma Najiba, Dahmeh Nejiba, Dahmeh Nejibe, Dahmet el Hamrah
f.1850
0.78% 1 7:e led Sheikh Obeydox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Duhaymanox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.78% 1 7:e led Wadihahox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Faris Samiox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.39% 1 8:e led Talqahox Födelseland bh
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Faras Nakadan
f.1840
0.2% 1 9:e led Sa'idahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.2% 1 9:e led Ibn Um Souraox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)