Avkommor födda år 1887

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser