Avkommor födda år 1893

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser