Mathrafal Eiddwen  WSB 965

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Dessa är avkommorna till Mathrafal Eiddwen som finns registrerade i Hästkatalogen. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser