Ladykillerxx  

Engelskt Fullblod gb

Dessa är avkommorna till Ladykiller som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1979. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor födda år 1979

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser