Ladykillerxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 16, generation 19 (FB E)
-> 16-a, Miss Agnes, gen 10 (FB E)
--> 16-b, Windermere, gen 9 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Ladykiller's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Ladykiller stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.