Hadudy Iox  

Arabiskt Fullblod at

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Hadudy I's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Hadudy I stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Hadudy I räknat.

mor
f.1849
Importerad till Lipica i Österrike 1857

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Hadudy I's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Hadudy I stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Hadudy I räknat.

far
f.1850
Importerad till Lipica i Österrike 1857