Syster 1 till Mixburyxx  

Engelskt Fullblod

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Syster 1 till Mixbury's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Syster 1 till Mixbury stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Syster 1 till Mixbury räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Syster 1 till Mixbury's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Syster 1 till Mixbury stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Syster 1 till Mixbury räknat.