Confederate Fillyxx  

Engelskt Fullblod gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Confederate Filly's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Confederate Filly stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Confederate Filly räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Confederate Filly's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Confederate Filly stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Confederate Filly räknat.