Rose Of Sharonox  

Arabiskt Fullblod gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Rose Of Sharon's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Rose Of Sharon stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Rose Of Sharon räknat.

mor
f.1869 †1889
Importerad till Crabbet Stud, Storbritannien. Räknas som ett av Crabbets grundston.

Rodania var uppföódd av Ibn Rodan, Roala-stammen. Hon var berömd bland "Hamad"-stammarna. Hon ägdes av Beneyeh Ibn Shäalan, Roala-stammen av Anazah, när makarna Blunt besökte stammen i mars 1878, men togs då i besittning av Sheik Sotäam Ibn Shäalan "genom orättvisa medel". Denna oförrätt skapade en fejd mellan de två som mynnade ut i att Beneyeh inte assisterade Sotäam då ett krig bröt ut mellan Sebäa och Roala-stammarna, vilket innebar att Roala blev plundrade på många kameler och hästar - bland annat Rodania.

Rodania togs av Tais Ibn Sharban, Gormussa-stammen av Sebäa Anazah, och det var av honom Blunt köpte Rodania 1881.

Koheilan Adjuz, Rodan-stam.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Rose Of Sharon's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Rose Of Sharon stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Rose Of Sharon räknat.

far
f.1878
(Hadban Enzahi)

Importerad till Crabbet, Storbritannien 1884, året därefter till Australien.