Camillaxx  

Engelskt Fullblod gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Camilla's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Camilla stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Camilla räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Camilla's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Camilla stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Camilla räknat.

far
f.1705
Vann Gold Cup för 6YO+ över 4 miles i York 1710 som femåring.
Vann 500 Guinneas 4 miles-lopp vid Newmarket 1725, vilket var loppet med störst prissumma det året.
farfarsfarfar
Hans stallnamn var Snowball, och han sades vara från Aleppo, Syrien. Ibland blandas han ihop med Place's White Turke, men detta är inte korrekt.