Queen  WSB 378

Welshponny (sekt B) gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Queen's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Queen stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Queen räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Queen's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Queen stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 7 generationer bakåt från Queen räknat.

farfarsfarfarsfar
En bra, stark häst, men blind.