Beacon Topsy  NFM 612

New Forest gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Beacon Topsy's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Beacon Topsy stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Beacon Topsy räknat.

mor
Skogsponny
mormor
Detta är INTE en specifik häst, utan en platshållare för new forest-fäder från hedarna i New Forest-området i England och där det inte är angivet eller känt exakt vilken hingst som är fadershingst.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Beacon Topsy's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Beacon Topsy stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Beacon Topsy räknat.