Hautboyxx  

Engelskt Fullblod gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Hautboy's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Hautboy stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 0 generationer bakåt från Hautboy räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Hautboy's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Hautboy stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Hautboy räknat.

far
Hans stallnamn var Snowball, och han sades vara från Aleppo, Syrien. Ibland blandas han ihop med Place's White Turke, men detta är inte korrekt.