Cwmeinon Fancy  

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Cwmeinon Fancy är ett sto som föddes 1924 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Cwmeinon Fancys och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Cwmeinon Fancy en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Cwmeinon Fancy en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Cwmeinon Fancy en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Cwmeinon Fancy har följande avkommor i hästkatalogen:

Cardigan Welsh Comet  gb

Welsh Cob (sekt D)

Plynlimon Champion  gb

Welsh Cob (sekt D)

Snowflower

Welsh Cob (sekt D)

Cwmeinon Diamond

Welsh Cob (sekt D)