Ruby Nethersolexx  

Engelskt Fullblod us

Ruby Nethersole är ett sto som föddes 1907 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Ruby Nethersole en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Ruby Nethersole en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Ruby Nethersole en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Ruby Nethersole har följande avkommor i hästkatalogen:

Star Rubyxx  gb

Engelskt Fullblod

Hamptonxx  gb

Engelskt Fullblod

Lord Clifdenxx  gb

Engelskt Fullblod

Newminsterxx  gb

Engelskt Fullblod

The Slavexx  gb

Engelskt Fullblod

Lady Langdenxx  gb

Engelskt Fullblod

Kettledrumxx  gb

Engelskt Fullblod

Haricotxx  gb

Engelskt Fullblod

Ornamentxx  gb

Engelskt Fullblod

Bend Orxx  gb

Engelskt Fullblod

Doncasterxx  gb

Engelskt Fullblod

Rouge Rosexx  gb

Engelskt Fullblod

Lily Agnesxx  gb

Engelskt Fullblod

Macaronixx  gb

Engelskt Fullblod

Polly Agnesxx

Engelskt Fullblod

Nethersolexx  us

Engelskt Fullblod

Tournamentxx  us

Engelskt Fullblod

Sir Modredxx  nz

Engelskt Fullblod

Traducerxx  gb

Engelskt Fullblod

Idaliaxx  gb

Engelskt Fullblod

Play Thingxx  us

Engelskt Fullblod

Alarmxx  us

Engelskt Fullblod

The Petxx  us

Engelskt Fullblod

Fairy Slipperxx  gb

Engelskt Fullblod

St Serfxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Feroniaxx  gb

Engelskt Fullblod

Cinderellaxx  gb

Engelskt Fullblod

Hermitxx  gb

Engelskt Fullblod

Mazurkaxx  gb

Engelskt Fullblod