Hadban Inzihiox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Hadban Inzihi är en hingst som föddes 1905 i Egypten.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Hadban Inzihis och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Hadban Inzihi har följande avkommor i hästkatalogen: