Kuhaila Al Ziyadahox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sa

Kuhaila Al Ziyadah är ett sto som föddes 1913 i Saudiarabien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kuhaila Al Ziyadahs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Kuhaila Al Ziyadah har följande avkommor i hästkatalogen:

Saklawi Djedranox  fr

Arabiskt Fullblod

Djeraschox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kalifaox  fr

Arabiskt Fullblod

Kerbelaox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Caseox  fr

Arabiskt Fullblod

Sheriffox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kalifaox  fr

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadaox

Arabiskt Fullblod