Zulejma Iox  

Arabiskt Fullblod pl

Zulejma I är ett sto som föddes ca. 1866 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Zulejma Is och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Zulejma I har följande avkommor i hästkatalogen:

Dahomanox  pl

Arabiskt Fullblod

Dahomanox  sy

Arabiskt Fullblod

Quiduan El Harzanox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Dahamaox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Saharaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sahara Slepkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Saharaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)