Svarta Cobranxx  

Engelskt Fullblod se

Svarta Cobran är en valack som föddes 1927 i Sverige.

Svarta Cobran föddes upp av Claes Wachtmeister.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Svarta Cobrans och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Svarta Cobran en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Svarta Cobran en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen a från båda sina föräldrar (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Svarta Cobran en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Svarta Cobran en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----
Svarta Cobran har inga avkommor registrerade i Hästkatalogen. Lägg till avkomma
Dangerxx  fr

Engelskt Fullblod

As D'Atoutxx

Engelskt Fullblod

MacDonald IIxx  fr

Engelskt Fullblod

Bay Ronaldxx  gb

Engelskt Fullblod

Myrtledinexx  gb

Engelskt Fullblod

Anastasiexx

Engelskt Fullblod

Le Sagittairexx  fr

Engelskt Fullblod

Ambroisiexx

Engelskt Fullblod

Dagoraxx  fr

Engelskt Fullblod

Ajaxxx  fr

Engelskt Fullblod

Flying Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Amiexx  fr

Engelskt Fullblod

Roquettexx  gb

Engelskt Fullblod

Chaleureuxxx  gb

Engelskt Fullblod

Roquebrunexx  gb

Engelskt Fullblod

Behavexx  gb

Engelskt Fullblod

Feather Bedxx  gb

Engelskt Fullblod

Ravensburyxx  gb

Engelskt Fullblod

Isonomyxx  gb

Engelskt Fullblod

Penitentxx

Engelskt Fullblod

Bed of Rosesxx  gb

Engelskt Fullblod

Dog Rosexx  gb

Engelskt Fullblod

Light of the Haremxx  ie

Engelskt Fullblod

Little Mistressxx  gb

Engelskt Fullblod

Littletonxx  gb

Engelskt Fullblod

Right-Awayxx  gb

Engelskt Fullblod

Jenny Geddesxx  gb

Engelskt Fullblod

Slave Lassxx  gb

Engelskt Fullblod

St Serfxx  gb

Engelskt Fullblod

Fair Shepherdessxx  gb

Engelskt Fullblod