Derring-Doxx  

Fullblod gb

Derring-Do är en hingst som föddes 1961 i Storbritannien och dog 1978. Han blev 17 år gammal.

----*----
----*----

Kuriosa

Blev blind 1977 och dog året efter pga benbrott.

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Derring-Do en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Derring-Do en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Derring-Do en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Derring-Do en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Derring-Do har följande avkommor i hästkatalogen:

Dariusxx  gb

Fullblod

Dantexx  gb

Fullblod

Nearcoxx  it

Fullblod

Pharosxx  gb

Fullblod

Nogaraxx  it

Fullblod

Rosy Legendxx  fr

Fullblod

Dark Legendxx  gb

Fullblod

Rosy Cheeksxx  fr

Fullblod

Yasnaxx  gb

Fullblod

Dasturxx  gb

Fullblod

Solarioxx  ie

Fullblod

Friar's Daughterxx  gb

Fullblod

Ariadnexx  gb

Fullblod

Arionxx  gb

Fullblod

Securityxx  gb

Fullblod

Sipsey Bridgexx  gb

Fullblod

Abernantxx  gb

Fullblod

Owen Tudorxx  gb

Fullblod

Hyperionxx  gb

Fullblod

Mary Tudorxx  fr

Fullblod

Rustom Mahalxx  fr

Fullblod

Rustom Pashaxx  gb

Fullblod

Mumtaz Mahalxx  gb

Fullblod

Claudettexx  gb

Fullblod

Chanteurxx  fr

Fullblod

Chateau Bouscautxx  fr

Fullblod

La Divaxx

Fullblod

Nearlyxx  gb

Fullblod

Nearcoxx  it

Fullblod

Lost Soulxx  gb

Fullblod