Umbrettexx  

Fullblod fr

Umbrette är ett sto som föddes 1962 i Frankrike.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Umbrette en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Umbrette en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

placeholder image
----*----

Avkommor

Umbrette har följande avkommor i hästkatalogen:

Umbertoxx  gb

Fullblod

Umidwarxx  gb

Fullblod

Blandfordxx  ie

Fullblod

Swynfordxx  gb

Fullblod

Blanchexx  ie

Fullblod

Ugandaxx  fr

Fullblod

Bridainexx

Fullblod

Hushxx

Fullblod

Shelloxx  gb

Fullblod

Donatelloxx  fr

Fullblod

Blenheimxx  gb

Fullblod

Delleanaxx  it

Fullblod

Show Girlxx  gb

Fullblod

Son-In-Lawxx  gb

Fullblod

Comedy Starxx  gb

Fullblod

Equationxx  gb

Fullblod

Fair Trialxx  gb

Fullblod

Fairwayxx  gb

Fullblod

Phalarisxx  gb

Fullblod

Scapa Flowxx  gb

Fullblod

Lady Jurorxx  gb

Fullblod

Son-In-Lawxx  gb

Fullblod

Lady Josephinexx

Fullblod

Algebraxx  gb

Fullblod

Alycidonxx  gb

Fullblod

Donatelloxx  fr

Fullblod

Auroraxx  gb

Fullblod

Smoke Screenxx  gb

Fullblod

Nearcoxx  it

Fullblod

Disguisexx  fr

Fullblod