Unita   18830

Nordsvensk Brukshäst se

Unita är ett sto som föddes ca. 1969 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus G, grey, har Unita en enkel uppsättning av av allelen g från sin mor (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

placeholder image
----*----

Avkommor

Unita har följande avkommor i hästkatalogen:

Tore  se

Nordsvensk Brukshäst

Yrje  se

Nordsvensk Brukshäst

Paroll

Nordsvensk Brukshäst

Sandy

Nordsvensk Brukshäst

Laila

Nordsvensk Brukshäst

Unisette  se

Nordsvensk Brukshäst

Osmo  se

Nordsvensk Brukshäst

Osman  se

Nordsvensk häst

Delling  se

Nordsvensk Brukshäst

Lynna  se

Nordsvensk häst

Svea  se

Nordsvensk häst

Steinrugg  no

Dölehäst

Majsi  se

Nordsvensk Brukshäst

Unita  se

Nordsvensk häst

Uno  se

Nordsvensk häst

Unger  se

Nordsvensk häst

Hejda  se

Nordsvensk häst

Hejma  se

Nordsvensk häst