Kingdomxx  

Fullblod gb

Kingdom är en hingst som föddes 1879 i Storbritannien.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad till Celle, Tyskland

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Kingdom en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus G, grey, har Kingdom en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

----*----

Avkommor

Kingdom har 28st avkommor i hästkatalogen.

  • 1885 - 1st stoföl
  • 1890 - 1st stoföl och 1st hingstföl
  • 1892 - 2st hingstföl
  • 1893 - 1st stoföl
  • 1895 - 1st stoföl och 2st hingstföl
  • 1896 - 2st hingstföl
  • 1897 - 2st stoföl
  • 1898 - 1st stoföl
  • ???? - 13st stoföl och 1st hingstföl
Kingcraftxx  gb

Fullblod

King Tomxx  gb

Fullblod

Harkawayxx  ie

Fullblod

Economistxx  gb

Fullblod

Fanny Dawsonxx

Fullblod

Pocahontasxx  gb

Fullblod

Glencoexx  gb

Fullblod

Marpessaxx  gb

Fullblod

Woodcraftxx  gb

Fullblod

Voltigeurxx  gb

Fullblod

Voltairexx  gb

Fullblod

Martha Lynnxx  gb

Fullblod

Sto efter Venisonxx  gb

Fullblod

Venisonxx  gb

Fullblod

Wedding-Dayxx  gb

Fullblod

Lightxx

Fullblod

The Prime Ministerxx  gb

Fullblod

Melbournexx  gb

Fullblod

Humphrey Clinkerxx  gb

Fullblod

Sto efter Cervantesxx  gb

Fullblod

Pantalonadexx  gb

Fullblod

Pantaloonxx  gb

Fullblod

Festivalxx  gb

Fullblod

Candlewickxx

Fullblod

The Prime Wardenxx

Fullblod

Cadlandxx

Fullblod

Zarinaxx

Fullblod

Maid of Burghleyxx

Fullblod

Sultanxx  gb

Fullblod

Palais Royalxx

Fullblod