Saklawie Gidranieox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Saklawie Gidranie är ett sto som föddes 1880 i Egypten.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Saklawie Gidranies och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Saklawie Gidranie har följande avkommor i hästkatalogen: