Rookery Full Flight  RWC 1

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Rookery Full Flight är en hingst som föddes 1982 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Rookery Full Flights och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Ee/(aA)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Rookery Full Flight har följande avkommor i hästkatalogen:

Synod William  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Menai Fury  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Gredington Oswallt  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Planed  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Gredington Llinos

Welsh Mountain (sekt A)

Menai Ceridwen  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Caradog Llwyd

Welsh Cob (sekt D)

Menai Queen Bee

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Gerynant Rosina  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Valiant Flyer  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Llethi Valiant  gb

Welsh Cob (sekt D)

Deinol Bloss  gb

Welsh Cob (sekt D)

Dyffryn Rosina  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Llethi Valiant  gb

Welsh Cob (sekt D)

Myrtle Rosina  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Craven Fancy Lady  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Nebo Dafydd  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Brenin Dafydd  gb

Welsh Cob (sekt D)

Cahn Dafydd  gb

Welsh Cob (sekt D)

Fronarth Flora  gb

Welsh Cob (sekt D)

Tyngwndwn Mathrafal Lady  gb

Welsh Cob (sekt D)

Mathrafal  gb

Welsh Cob (sekt D)

Tyngwndwn Beauty  gb

Welsh Cob (sekt D)

Craven Ladyship  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Victor  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Winston  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Whalebone  gb

Welshponny (sekt B)

Craven Golden Dawn  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Madog  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Craven Sprightly's Last  gb

Welsh Mountain (sekt A)