Expected Girl  RWC 8

Welsh av Cobtyp (sekt C) se

Expected Girl är ett sto som föddes 1997 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Expected Girls och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Expected Girl en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Expected Girl en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Expected Girl en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Expected Girl har följande avkommor i hästkatalogen:

Carolinas Foxglove  gb

Welshponny (sekt B)

Solway Master Bronze  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Glyndwr  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revolt  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Dinarth Henol  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Biddy Bronze  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Gay Snip

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Belle  gb

Welshponny (sekt B)

Hillbarn Garland  gb

Welshponny (sekt B)

Belvoir Zoroaster  gb

Welshponny (sekt B)

Downland Chevalier  gb

Welshponny (sekt B)

Belvoir Zenobia  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Gala  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Berwynfa  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Peioni  gb

Welshponny (sekt B)

Derwen Exotic Girl  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Quartz  gb

Welsh Cob (sekt D)

Rhystyd Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Parc Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Rhystyd Lively Maid  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Queen of Hearts  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Llwynog  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Queen  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Empress  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Rosina's Last  gb

Welsh Cob (sekt D)

Nebo Black Magic  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Rosina  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Queen  gb

Welsh Cob (sekt D)

Hendy Brenin  gb

Welsh Cob (sekt D)

Derwen Rosina  gb

Welsh Cob (sekt D)